”Lost Worlds” likums

I. Noteikumi un sazināšanās normas atrodoties projektā „LostWorlds”.


• Par „flood”, „caps” un „spam”.

1. „Flood” lietošana – vairākkārtēja (vairāk kā trīs reizes) vienas frāzes (arī „smiley”), vai arī frāzes (vārda) ar vienu jēgu (domu) atkārtošana biežāk kā reizi 3 minūtēs čatā un/vai forumā – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 15min.
Par „flood” arī tiek uzskatīta vēršanās kopējā čatā pie vairāk kā sešiem projekta dalībniekiem ar jebkura veida reklāmas vai pakalpojumu piedāvājumiem, ar izaicinājumiem uz kaujām, kā arī par bezjēdzīgām un atkārtotām frāzēm – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 30min.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 1h.
2. „Caps” lietošana – vairāk kā viena vārda rakstīšana ar lielajiem burtiem – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 15min.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 30min.
3. „Spam” lietošana – vairāk kā trīs blakus esošu simbolu, bezjēdzīgu burtu, skaitļu vai simbolu salikums – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 15min.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 30min.
4. Vienlaicīga „spam” un „flood” lietošana – sods - tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 30min.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 1h.

• Par lamāšanos, apvainošanu, draudiem.

1. Lamāšanās, necenzētu vārdu lietošana, kā arī maskētu lamuvārdu lietošana – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 30min.
Par necenzētu vārdu vai aizvainojošu frāžu adresēšanu konkrētam projekta dalībniekam(-iem) – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 1h.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 3h vai piemērots vienas nedēļas sods cietumā. Ja tas ir privātā - jaizmanto poga sūdzēties pa kreisi no ziņojuma.
1.1. Lamāšanās, lamuvārdi, kā arī divdomīgi izteicieni personāža anketē – sods - tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā uz 24h, līdz vienai nedēļai.
2. Par necenzētu vārdu vai aizvainojošu frāžu adresēšanu Inkvizīcijas darbiniekam – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 6h.
Pie atkārtota pārkāpuma diennakts laikā – sods – tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā uz vienu nedēļu.
3. Par necenzētu vārdu vai aizvainojošu frāžu adresēšanu PROJEKTAM, projekta Administrācijai un/vai Augstākajam Inkvizitoram un viņa vietniekam – sods - tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 12h.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā uz divām nedēļām.
Par ļoti rupju pārkāpumu – sods – tiek pilnībā liegta piekļuve projektam (projekta dalībnieks tiek nobloķēts).
4. Par draudēšanu ar izrēķināšanos reālajā dzīvē – sods – tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā uz 48h.
Par ļoti rupju pārkāpumu – sods – tiek pilnībā liegta piekļuve projektam (projekta dalībnieks tiek nobloķēts).
5. Par draudēšanu ar izrēķināšanos spēlē (projektā), kā arī šantāža jebkurā formā – sods – tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā uz 24h, pie atkārtota pārkāpuma uz vienu nedēļu.
Par ļoti rupju pārkāpumu – sods – tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā uz 1 mēnesi.

• Par tirdzniecību, reklāmu, savstarpēju kontaktēšanos.

1. Par oficiālo saziņas valodu projekta „LostWorlds” ietvaros tiek noteiktas krievu, latviešu un angļu valodas. Sazināšanās kopējā čatā un/vai forumā citās valodās ir aizliegta. Inkvizitors atklājot šo pārkāpumu, var piedāvāt konkrētajam projekta (spēles) dalībniekam sazināties privāti. Gadījumā, ja projekta (spēles) dalībnieks ignorē Inkvizitora brīdinājumu, Inkvizitors patur tiesības sodīt projekta (spēles) dalībnieku – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 15min.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 30min.
2. Par seksuālu uzmākšanos vai atklātas sarunas par seksuālām tēmām kopējā čatā – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 30min.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 1h.
3. Tirdzniecība (tirgošanās) projektā (spēlē) ir atļauta.
Tirgošanās kopējā čatā – tirgošanās paziņojumus nedrīkst likt biežāk kā reizi 3min. – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 15min.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 30min.
Tirgošanās forumā bez savas tirdzniecības licences – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 3h.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 6h.
4. Profesionālo pakalpojumu (algotnis, ārsts, kalējs) reklāmas likšana kopējā čatā biežāk kā reizi 5min. – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 15min.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 30min.
5. Klana mājas lapas reklāmās likšana kopējā čatā biežāk kā reizi 10min. – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 15min.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 30min.
6. Narkotisko vielu reklāma, pārdošana un sarunas, kuras reklamē narkotiskās vielas, kopējā čatā – sods – projekta (spēles) dalībniekam ar 10.līmeni un augstāku tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 6h.
Gadījumā ja projekta (spēles) dalībnieks reģistrējies projektā ar nolūku reklamēt narkotiskās (apreibinošās) vielas – sods – tiek pilnībā liegta piekļuve projektam (projekta dalībnieks tiek nobloķēts).
7. Visi darījumi ir jāieraksta Tirdzniecības Licencē! Darījumu neierakstīšana TL – sods - tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā uz vienu mēnesi.Un darījums var tikt neapstiprināts ,ja nav noformēts pēc pieprasījuma.

• Par nepatiesu informāciju, informācijas slēpšanu.

1. Par nepatiesas informācijas (informācija, kas neatbilst patiesībai) izplatīšanu kopējā čatā, privāti, personāža anketā, forumā, kā arī jebkurā citā veidā, kas var radīt materiālus zaudējumus citiem projekta (spēles) dalībniekiem – sods – tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā no 1 dienas līdz pat projekta dalībnieka bloķēšanai, atkarībā no pārkāpuma smaguma.
2. Par informācijas slēpšanu (izņemot privātu un/vai konfidenciālu) no Inkvizīcijas darbinieka – sods – tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā no 1 dienas līdz 1 nedēļai, atkarībā no pārkāpuma smaguma un pēc Inkvizitora uzskatiem.

• Par diedelēšanu, provokāciju, cīņu (kauju) reklamēšana.

1. Diedelēšana – spēles naudas vai dažādu spēles lietu lūgšana par velti no citiem projekta dalībniekiem kopējā čatā nav atļauta – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 15min.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 30min.
2. Projekta (spēles) dalībnieka(-ku) provocēšana uz konfliktu, provocējošu paziņojumu likšana, kā arī jebkuras citas provocējoša rakstura informācijas publicēšana, kas var novest pie konflikta – sods – tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 6h vai piemērots vienas nedēļas sods cietumā.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā uz 1 mēnesi.


II. Pienākumi, tiesības un uzvedības normas atrodoties projektā „LostWorlds”


• Ja projekta (spēles) personāžs nav bijis aktīvs 3 menešus (15. līmenis un augstāk) un ja personāžs nav bijis aktīvs 30 dienas (0. līmenis līdz 14. līmenim) , tad personāžs tiek bloķēts bez iepriekšējas brīdināšanas.
Izņēmuma gadījums ir tad, ja projekta (spēles) personāžs atrodas cietumā. Tad projekta personāžs tiek bloķēts, ja nav bijis aktīvs 2 nedēļas pēc soda izciešanas.

• Par spēlēšanu ar vairākiem personāžiem, mākslīgām kaujām.

1. Katrs projekta (spēles) dalībnieks ir tiesīgs reģistrēt un attīstīt tikai vienu spēles personāžu. Vairāk kā viena spēles personāža reģistrēšana ir pārkāpums –sods – tiek bloķēts(-i) personāžs(-i) ar mazāku līmeni, pamata personāžam tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā vai bloķējot, atkarībā no pārkāpuma smaguma.
2. Vairāk kā viena spēles personāža reģistrēšana bez jebkāda materiāla vai cita veida labuma – sods – tiek bloķēts(-i) personāžs(-i) ar mazāku līmeni, pamata personāžam tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā uz 1 nedēļu.
Brīvprātīga atzīšanās mīkstina sodu līdz pat brīdinājuma izteikšanai, pēc Inkvizitora personīgiem uzskatiem, kurš atklājis pārkāpumu.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek bloķēts(-i) personāžs(-i) ar mazāku līmeni, pamata personāžam tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā uz 2 mēnešiem.
3. Vienpusēji naudas vai lietu pārvedumi no viena IP ir AIZLIEGTI! Izņēmums - vīrs un sieva gan reālajā dzīvē gan projektā (obligāts ieraksts Tirdzniecības Licencē). Vienpusēji naudas vai lietu pārvedumi bez ieraksta Tirzdniecibas Licence ir pārkāpums – sods – tiek liegta pieeja projektam iesaistītajiem personāžiem, ieliekot likumpārkāpējus cietumā no 1 mēneša līdz beztermiņam, kamēr tiek atgriezta nelikumīgā nauda vai manta.
Gadījumā, ja vienpusēji naudas vai lietu pārvedumi tika veikti starp viena projekta dalībnieka vairākiem personāžiem – sods – tiek bloķēts(-i) iesaistītais(-tie) personāžs(-i), pamata personāžam tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā no 2 mēnešiem līdz beztermiņam, kamēr tiek atgriezta nelikumīgā nauda vai manta.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek bloķēti visi iesaistītie personāži ar tiesībām uz apelāciju.
4. Mākslīgās kaujas un/vai tīša zaudēšana ar mērķi attīstīt personāžu(-us), starp personāžiem (tajā skaitā ar vienu IP adresi), ir pārkāpums – sods – tiek bloķēts(-i) personāžs(-i) ar mazāku līmeni, personāžam ar lielāku līmeni tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā uz 2 mēnešiem.
Mākslīgās kaujas un/vai tīša zaudēšana ar mērķi attīstīt personāžu(-us), starp personāžiem ar dažādām IP adresēm, ir pārkāpums – sods – tiek liegta pieeja projektam iesaistītajiem personāžiem, ieliekot likumpārkāpējus cietumā uz 1 mēnesi.
Pie atkārtota pārkāpuma – sods – tiek bloķēti visi iesaistītie personāži ar tiesībām uz apelāciju
5. Personāža attīstīšana, ar mērķi personāžu pārdod un/vai nodot personāžu citam spēles dalībniekam, ir pārkāpums – sods – tiek bloķēts iesaistītais personāžs vai arī tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā uz 2 mēnešiem, atkarībā no pārkāpuma smaguma ar tiesībām uz apelāciju.
6. Personāža reģistrēšana ar lietotājvārdu, kurš satur lamuvārdus, rupjības, necenzētus vārdus un/vai frāzes ir pārkāpums – sods – tiek bloķēts iesaistītais personāžs.

• Par svešu saitu reklamēšanu, spēles kļūdu izmantošanu, projekta (spēles) uzlaušanu.

1. Kaitniecisko saitu un/vai pornogrāfiska satura saitu reklamēšana, kā arī saitu, kuri neattiecas uz projektu (spēli), reklamēšana kopējā čatā, vai privātā ir pārkāpums – sods – tiek bloķēts iesaistītais personāžs vai arī tiek liegta iespēja čatā un forumā sazināties ar citiem projekta dalībniekiem uz 6h, atkarībā no pārkāpuma smaguma un Inkvizitora uzskatiem.
1.1. Kaitniecisko saitu un/vai pornogrāfiska satura saitu reklamēšana spēlētāja anketā – sods – tiek bloķēts iesaistītais personāžs vai arī tiek liegta pieeja projektam, ieliekot likumpārkāpēju cietumā uz vienu nedēļu
2. Katram projekta (spēles) dalībniekam obligāti jāziņo par atklātajām projekta (spēles) kļūdām Administrācijai. Gadījumā, ja tiek noklusēts par atklātajām kļūdām un/vai par to ir paziņots citiem spēles dalībniekiem – sods – tiek bloķēti iesaistītie personāži.
3. Par personāžu uzlaušanu, personāžu paroļu izmānīšanu ar viltu no projekta dalībniekiem – sods – tiek bloķēti iesaistītie dalībnieki.
4. Par jebkura cita software izmantošanu, izņemot standarta – sods – tiek bloķēts iesaistītais personāžs.

• P.S. Jebkurš pārkāpums (izņemot punktu „Par svešu saitu reklamēšanu, spēles kļūdu izmantošanu, projekta (spēles) uzlaušanu.”) var tikt izskatīts un apžēlots rindas kārtībā, foruma sadaļā „Inkvizīcija”!
• P.S.S. Var tikt ieviestas korekcijas un papildinājumi!